นัดหมายบริการ

  phone

  02-163-4644,
  090-096-5556

  location

  888/110 ชั้นG Unit10

  อาคารมหาทุน พลาซ่า

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

  กรุงเทพมหานคร 10330

  e-mail

  aesthete.clinic@gmail.com

  Working hours

  ทุกวัน11:00 - 20:00

  แบบฟอร์มติดต่อทีมงาน