ป้ายกำกับ: ยกกระชับคิ้ว

Ulthera หรือ Ultherapy คืออะไร?

25 พฤศจิกายน, 2561

Ulthera (อัลเทอร่า) คือ นวัตกรรมที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงที่มีความเฉพาะเจาะจง (Focused Ultrasound) ในการส่งผ่านพลังงานอย่างแม่นยำด้วย Deepsee Technology เพื่อลงไปยังผิวหนังชั้น SMAS (Superficial...

read more